NAUKA I BIZNES
WSPÓLNE WYZWANIA

KONFERENCJA JUŻ ZA NAMI

Pandemia zmusiła nas wszystkich do przystosowania się do nowej rzeczywistości. Wychodząc na przeciw nowej normalności zmieniliśmy formę konferencji  Nauka i biznes – wspólne wyzwania – tym razem przenosząc ją do interentu. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tych nadzwyczajnych okolicznościach! zapraszamy również do uczestnictawa w kolejnej edycji naszej konferencji już w listopadzie. do zobaczenia w krakowie!

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Naukowej „Nauka i biznes ‐ wspólne wyzwania”, która odbędzie się 5 czerwca 2020 w Szczecinie, w Instytucie Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego od pięciu lat Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B) organizowanego przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

UCZESTNICY

Zaproszenie kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych, jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach Konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów i tworzenia ich unikatowych kompilacji, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wzrostu gospodarczego.

sESJE KONFERENCJI

  1. Start-upy – inwestycja w przyszłość – sesja wprowadzająca, prezentacje
  2. Wsparcie dla biznesu akademickiego/start upów – panel dyskusyjny
  3. Warsztaty on-line: 5 skutecznych strategii w komunikacji on-line dla przedsiębiorców (Kamila Paradowska) – prezentacja.
  4. Współpraca B2B i B2S dla wychodzenia z kryzysu (sesja Polska) – panel dyskusyjny
  5. Współpraca B2B i B2S dla wychodzenia z kryzysu (doświadczenia z innych krajów) – język angielski – panel dyskusyjny
  6. Transfer wiedzy nauka i praktyka – jak wykorzystać pracę doktorską do rozwoju w praktyce gospodarczej – prezentacje
  7. Sesja posterowa wraz z konkursem na najlepszy poster (język polski i angielski)

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata pełna

800 PLN

Opłata dla doktorantów

250 PLN

Opłata dla biznesu

Za darmo

Studenci i Uczniowie

Za darmo

Możliwości publikacyjne

Zapraszamy do przygotowania prac naukowych na temat związane z konferencją. Posiadamy różnorodne możliwości publikacyjne.

PARTNERZY

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY ORGANIZACJI KONFERENCJI

Close Menu