Nauka i Biznes
Wspólne Wyzwania

VIII międzynarodowa konferencja naukowa

EKSPERCKI CZWARTEK

Zapraszamy Was na spotkania z ciekawymi ekspertami w ramach wydarzenia towarzyszącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”!

Wydarzenie związane z VIII Naukowo-praktycznymi Warsztatami dla Studentów „Workshop in Management” organizowanymi przy współpracy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytutu Zarządzania oraz Katedry Ekonomii, Instytutu Ekonomii i Finansów oraz ABK Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenie jest także związane z cykliczną międzynarodową Konferencją B2B organizowaną przez AGH w Krakowie i Uniwersytet Szczeciński, a także Eksperckimi Czwartkami organizowanymi przez Akademickie Biuro Karier US.

  • Pierwsza sesja to spotkanie z Przedsiębiorcami i jednocześnie Absolwentami Uniwersytetu Szczecińskiego, które będzie w formie debaty na temat „Szanse i zagrożenia w biznesie”. Celem dyskusji będzie zaprezentowanie ścieżek kariery Absolwentów, aktywności przedsiębiorczej w czasie studiów oraz w praktyce zarządzania organizacjami. 
  • Druga sesja „Blaski i cienie własnej działalności” będzie dotyczyła działań przedsiębiorczych na rynku szczecińskim przez młodych Przedsiębiorców oraz ich planów na przyszłość.
  • Sesja trzecia to „Oko w oko z Ekspertami”, czyli w ramach Eksperckich Czwartków organizowanych przez ABK odbędą się konsultacje oraz rozmowy z Ekspertami przy stolikach kawowych, również w języku angielskim.
  • Dodatkową możliwością prezentacji swojej wiedzy oraz realizowanych badań jest wirtualna sesja posterowa.  

Data i godzina: 11 maja 2023, rozpoczęcie godzina 11:00, zakończenie godzina 15:00

Miejsce: Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego Aleja Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin 70-453, Sala Senatu

Organizatorzy:

  • Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”

Więcej informacji pod tym linkiem

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU​

Wymagania współczesnego rynku stawiają przed organizacjami wiele nowych wyzwań. Intensywny rozwój nowych technologii i jednocześnie skracanie się cyklu życia produktu, zmiany stylu życia, migracje i kryzysy sprawiają, że dotychczasowe rozwiązania i metody zarządzania stają się nieaktualne i nieefektywne przy niezmiennych prawach ekonomii. To powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują nowych modeli biznesowych i strategii oraz unikatowych zasobów, które pozwoliłyby na budowanie przewagi nad konkurencją. Dlatego celem tej konferencji, oprócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie integrującej przedstawicieli środowisk nauki i biznesu.

UCZESTNICY

Zaproszenie kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych, jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach Konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów i tworzenia ich unikatowych kompilacji, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wzrostu gospodarczego.

Poprzednie edycje to

Uczestników
Prezentacji
Paneli dyskusyjnych
Firm

NASI PATRONI

REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

PROF. DR HAB. Waldemar Tarczyński

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu Szczecińskiego

PROF. DR HAB. IGA RUDAWSKA

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMII, FINANSÓW
I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

PROF. US, DR HAB. Małgorzata Łatuszyńska

NASI PARTNERZY

www.szczecin.uw.gov.pl