TERMINY

15.12.2019

ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

29.05.2020

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

29.05.2020

TERMIN WPŁAT OPŁATY KONFERENCYJNEJ

01.06.2020

TERMIN NADSYŁANIA POSTERÓW

05.06.2020

KONFERENCJA W SZCZECINIE

15.07.2020

TERMIN NADSYŁANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

Close Menu