NAUKA I BIZNES
WSPÓLNE WYZWANIA

VI MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

5 CZERWCA, SZCZECIN

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Naukowej „Nauka i biznes ‐ wspólne wyzwania”, która odbędzie się 5 czerwca 2020 w Szczecinie, w Instytucie Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego od pięciu lat Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B) organizowanego przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej.

UCZESTNICY

Zaproszenie kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych, jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach Konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do zbudowania platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, uzupełniania brakujących zasobów i tworzenia ich unikatowych kompilacji, co przyczyni się do stymulowania innowacyjności i przedsiębiorczości, a także wzrostu gospodarczego.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE

PANEL 1: NAUKA I BIZNES – DOBRE PRAKTYKI

PANEL 2: WSPARCIE DLA BIZNESU AKADEMICKIEGO

PANEL 3: SESJE RÓWNOLEGŁE: NAUKA I BIZNES – WSPÓLNE WYZWANIA

PANEL 4: SESJA POSTEROWA 

PANEL 5: PANEL DYSKUSYJNY B2B (NETWORKING)

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata pełna

980 PLN

UCZESTNICTWO, LUNCH, PRZERWY KAWOWE, PUBLIKACJA, UROCZYSTA KOLACJA

Opłata dla doktorantów

300 PLN

UCZESTNICTWO, LUNCH, PRZERWY KAWOWE, PUBLIKACJA

Opłata dla biznesu

150 PLN

UCZESTNICTWO, LUNCH, PRZERWY KAWOWE, MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Możliwości publikacyjne

Zapraszamy do przygotowania prac naukowych na temat związane z konferencją. Posiadamy różnorodne możliwości publikacyjne.

PARTNERZY

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY ORGANIZACJI KONFERENCJI

Close Menu