O KONFERENCJI

WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU

Wymagania współczesnego rynku stawiają przed organizacjami wiele nowych wyzwań. Intensywny rozwój nowych technologii i jednocześnie skracanie się cyklu życia produktu, zmiany stylu życia, migracje i kryzysy sprawiają, że dotychczasowe rozwiązania i metody zarządzania stają się nieaktualne i nieefektywne przy niezmiennych prawach ekonomii. To powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują nowych modeli biznesowych i strategii oraz unikatowych zasobów, które pozwoliłyby na budowanie przewagi nad konkurencją. Dlatego celem tej konferencji, oprócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie integrującej przedstawicieli środowisk nauki i biznesu.

 

Konferencja będzie składać się z dwóch części: naukowej oraz biznesowej. Oprócz prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania, obok tradycyjnych sesji panelowych, odbywać się będą moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

 

POPRZEDNIA EDYCJA KONFERENCJI TO

Uczestników
Prezentacji
Paneli dyskusyjnych
Firm
Close Menu