Zmiany klimatu. Ograniczenie bioróżnorodności. Degradacja środowiska naturalnego. Wymieranie gatunków. Powietrze, którym zdrowiej jest nie oddychać. Współczesność niesie zupełnie nowe wyzwania. Wyzwania, które sami przed sobą postawiliśmy i które sami musimy przezwyciężyć. Nauka i biznes odgrywają w tym szczególną rolę – wspólnie mogą tworzyć i implementować rozwiązania sprzyjające zahamowaniu negatywnego dla nas wszystkich trendu. Pytanie tylko, jak powinny to robić?

Pomóż nam odnaleźć możliwą odpowiedź, zaprojektuj poster i już 5 czerwca dołącz do nas w dyskusji nad przyszłymi wyzwaniami biznesu i nauki, podczas
VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „NAUKA I BIZNES. WSPÓLNE WYZWANIA”.

WARUNKI KONKURSU

  • Temat posteru: „Nauka i biznes. Współpraca na rzecz ekologii. I nas wszystkich”.
  • Propozycje projektu w formie skanu lub zdjęcia posteru należy przesłać do 1 czerwca 2020 na adres b2b@usz.edu.pl
  • Poster należy opracować w formacie 16×9 (w rozdzielczości 1920×1080) i przesłać w formie pliku PDF lub Power Point.
  • Każdy z uczestników konkursu, którego praca zostanie wstępnie zweryfikowana będzie mieć okazje zaprezentować ją podczas specjalnej sesji! 
  • Najlepsza praca wyłoniona zostanie w drodze głosowania podczas Konferencji.
Close Menu